2015 Feb 17 - River Hong Bao Ukulele Mass Sing-along

at Marina Bay Floating Platform

Page 1 of Photos

Page 2 of Photos

Page 3 of Photos

Videos

 
  • Nee Soon South CC
  • Kallang Moulmein - KC Ang & Rosemary
  • Bishan North - Anna
  • Potong Pasir - Joe Yip
  • Yee Tee - Steven Tong
  • Pioneer
  • Kolam Ayer
  • Tampines

Page 1 of Photos

Page 2 of Photos

Page 3 of Photos

Videos